Základné rozdelenie oprávnení preukazov VMP

Kategória A

Odborná spôsobilosť na vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia, okrem plte určenej na prepravu osôb, a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Toto oprávnenie môže získať uchádzač, ktorý dosiahol vek najmenej 15 rokov.

Kategória B

Odborná spôsobilosť na vedenie malého plavidla s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW.

Toto oprávnenie môže získať uchádzač, ktorý dosiahol vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z kategórie A.

Kategória C

Odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2.

Pozor, pri kategórii C je nutné absolvovať odbornú spôsobilosť minimálne kategórie A.

Liptovská Sielnica 13
032 23 Liptovská Sielnica

info@natureliptov.sk

ČO ROBÍME

Malá galéria

Copyright © 2023 Nature Liptov. 

Všetky pravá vyhradené. Created by: