Kurz vodcu malého plavidla

oprávnenie kategórie A, B, C

Cena

510.00

Oprávnenie kategórie A, B, C

Oprávnenie kategórie:
A, B,C

Absolvovaním Kurzu vodcu malého plavidla a absolvovaním záverečnej skúšky získajte s nami medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla pre vnútrozemské vodné cesty, platné v rámci všetkých krajín EÚ. 

Awesome Image

Kurz vodcu malého plavidla

oprávnenie kategórie A, B, C
Cena
€ 510.00

Opravnenie kategorie a, b

Absolvovaním Kurzu vodcu malého plavidla a absolvovaním záverečnej skúšky získajte s nami medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla pre vnútrozemské vodné cesty, platné v rámci všetkých krajín EÚ.

Praktická časť

- 4-hodinový základný výcvik na motorovom člne (zaučenie - základných zručností, technika plavby)
- manévrovanie, plavba v základnom
- výtlačnom režime - výcvik krízových situácií [osoba cez palubu, zlyhanie motora]
- 4 hodiny - určené pre uchádzačov pre kategóriu A, B, C
- opakovanie a uistenie sa v nadobudnutých zručnostiach
- dôraz na manévre, ktoré sa vyžadujú pri záverečnej skúške.

Teoretická časť

1. deň - 08:00 – 19:00
CEVNI – európske pravidlá pre plavbu na nútrozemských vodných cestách, slovenská legislatíva, plavebný zemepis.
2. deň - 08:00 – 16:00
plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
16:00 – 18:00
plachetnice - dobrovoľné

V cene kurzu

Teoretický kurz
2.denný teoretický kurz v miestnosti s wifi pripojením
Základný kondičný výcvik
6.hodinový základný kondičný výcvik na motorovom člne (8 vyuč. hodín – max. 3 uchádzači na plavidle
Študijný materiál
Skriptá, súbor testových otázok - schválené Divíziou vnútrozemskej plavby

Potrebné dokumenty

  • Prihláška na kurz VPM
  • Žiadosť o vykonanie skúšky
  • Žiadosť o vydanie preukazu
  • Lekársky posudok
  • Doklad o ukončení minimálne základného vzdelania - overená fotokópia
  • Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla
  • Jednotlivé dokumenty spolu s podrobnými inštrukciami na ich vyplnenie Vám zašleme emailom pri prihlásení sa na kurz.
IMG_20210501_123916
IMG_4891
IMG_20200502_104122
273789983_351574486866068_1620237533682262053_n
IMG-20200413-WA0016

Kontaktujte nás

Tomáš Halahija

Kapitán

Liptovská Sielnica 13
032 23 Liptovská Sielnica

info@natureliptov.sk

Malá galéria

Copyright © 2023 Nature Liptov. 

Všetky pravá vyhradené. Created by: